UTVECKLINGSPROJEKTET
TÄBY PARK
.

Våra levererade produkter inkluderade högprecisa digitala terrängmodeller i punktmolns- och nätformat, ortofoton på objektet och diverse produkter för användning i programvarumiljöer Autodesk, Bluebeam och GEO. Skanskas projekt. * Live-demon inkluderar den arkitektoniska modellen för visningsändamål. 

HOGBYTORP VÄRMEANLÄGGNING AV TILLFARTSVÄGEN TILL BIOGASANLÄGGNINGEN
AV HÖGBYTORPS VÄRMEVERK

Våra levererade produkter inkluderade högprecisa digitala terrängmodeller i punktmolns- och nätformat, ortofoton på objektet och produkter för användning i programvarumiljöer Autodesk och GEO. Modellerna användes för beräkningar av markarbeten, för en projektöversikt och för övervakning av arbetsförloppet på objektet. 

TÄBY
TIBBLE JÄRNVÄGSANLÄGGNING

Våra levererade produkter inkluderade precisa digitala terrängmodeller i punktmolns- och nätformat, ortofoton på objektet, sektionsvyer och diverse andra produkter för användning i programvarumiljöer Autodesk och GEO. Modellerna användes för beräkning av makadamvolym, för objektöversikter och för övervakning av arbetsförloppet på objektet.

ALVSJODEPAN
.

Våra levererade produkter inkluderade precisa digitala punktmolns på objektet samordnas till SWEREF99-koordinatsystemet och diverse andra produkter för användning i programvarumiljöer Autodesk. 


GUSTAV III:S BOULEVARD 13
LÄGENHET

Våra levererade produkter inkluderade precisa digitala punktmolns på objektet och produkter för användning i programvarumiljöer Autodesk. 

VÅRA KLIENTER


DIOPTRA LONGITUD TEKNIK AB

Org. nr. 556608-3217

Dioptra Longitud Teknik AB är en mätkonsult företag med över 20 års erfarenhet inom området.

Trefaldighetsvägen 3,
187 67 Täby
info@longitud.com

070 216 39 90


© Dioptra Longitud Teknik AB. Alla rättigheter förbehålls.